QDHouse
build v1.15.23

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทคิวดีเฮ้าส์

บริษัท คิวดีเฮ้าส์ จำกัด

QDHouse Company Limited
430 หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่0505560000367

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ โฮมออฟฟิศ สำหรับทุกกลุ่มลูกค้าทั้งในพื้นที่เชียงใหม่ ตลอดจนจังหวัดต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยมีโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ด้วย

บริษัท คิวดีเฮ้าส์ แมททีเรียล สโตร์ จำกัด

QDHouse Material Store Company Limited
323 หมู่ที่ 8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่0505561001413

โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จ เสาเข็ม คานสำเร็จ วงปูน เสาไฟฟ้า เสาสำเร็จรูป

บริษัท ดีเฮ้าส์ สโตร์ จำกัด

DHouse Store Company Limited
430 หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่0505563002972

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และสินค้าเพื่อการอยู่อาศัย

บริษัท ดีเฮ้าส์ คอนสตรักชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด

DHouse Construction Management Company Limited
430 หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่0505563004827

รับบริหารงานก่อสร้างให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรับเหมาก่อสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท คิวดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

QDHouse Corporation Company Limited
430 หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่0505563002999

รับริหารงานโครงการบ้านจัดสรร รวมถึงร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์